Aeg
Kiirus (km/h)
Aegade erinevus
Aegade erinevus protsentuaalselt
Kiiruste erinevus (km/h)

Koht üldarvestuses
Kaotus üldvõitjale
Lõpetajaid kokku
Lõppkoht/lõpetajaid kokku
Võistluse keskmine kiirus
Võistleja keskmine kiirus vs
võistluse keskmine kiirus

Võistlusklass
Kaotus võistlusklassi võitjale
Koht võistlusklassis
Lõpetajaid võistlusklassis
Lõppkoht võistlusklassis/lõpetajaid võistlusklassis
Võistluklassi keskmine kiirus
Võistleja keskmine kiirus vs
võistluklassi keskmine kiirus